ANALYS

Säkra beslut bygger på objektiv kunskap. Använd Citymark Analys när ni vill planera, uppnå strategiska affärsfördelar och fatta välgrundade investeringsbeslut – baserat på datadrivna insikter.

CMA Tjänsteportfölj

CMA Benchmarkstudier - när jämförelser är A och O

Kunskap om förbättringsmöjligheter, mål och förändringar för ökad konkurrenskraft

Det här får ni vid beställning av en CMA Benchmarkstudie

CMA Benchmarkstudier är en serie produkter som grundas på metoder som mäter och jämför en organisations eller ett objekts prestanda mot branschstandarder, bästa praxis, konkurrenters prestanda, kunders behov eller ett geografiskt urval. Syftet kan t ex vara att identifiera förbättringsområden, fastställa prestandamål och underlätta att implementera förändringar för att uppnå konkurrensfördelar eller bara att förstå en generell utveckling på ett visst område.

Exempel på studier 

Objektspecifika: Utgår från ett objekt och avser att jämföra prestanda. Exempel är t ex:

 • Marknadshyresbedömningar: referenshyresnoteringar relevanta objekt samt bedömning av marknadshyra
 • Produktanalyser: jämförelse med hyresgästpreferenser
 • Konkurrentobjektanalyser: jämförelse med konkurrerande objekts kommersiella egenskaper
 • Målgruppsanalyser: jämförelse med specifika kundgruppers preferenser

Områdesspecifika: Beskrivning av historisk utveckling:

 • Hyresutveckling och jmf. med andra områden
 • Take-up utveckling och jmf. med andra områden
 • Vakansutveckling och jmf. med andra områden

Strategiska: Fokuserar på hur en organisation konkurrerar på marknaden.

Vad du får vid beställning av CMA Benchmarkstudier

Varje studie är unik, de kan t ex omfatta

 • Marknadsinformation och referensdata
 • Prestandamål baserat på t ex branschstandarder eller bästa praxis.
 • Egen position och GAP (styrkor/svagheter)
 • Förbättrings-/innovationsmöjligheter.

Tillvalsmöjligheter

 • Djupgående analys: Utöver den grundläggande jämförelsen kan ni välja en djupare analys av specifika områden eller processer.
 • Målgruppsorienterad benchmarking: Jämförelse med företag inom en specifik bransch eller sektor snarare än en generell jämförelse.
 • Geografiskt fokus: Jämförelse med aktörer inom ett specifikt geografiskt område, regionalt, nationellt eller globalt.
 • Historisk jämförelse: Hur din organisation har presterat över tid jämfört med andra.
 • Uppföljning och handlingsplan: Efter benchmarkstudien, kan ni få hjälp med att upprätta och genomföra en handlingsplan baserat på resultaten.
 • Regelbunden uppdatering: Istället för en engångsstudie, kan ni välja regelbundna uppdateringar för att hålla koll på förändringar och trender över tid.

Beställning

Beställning görs av Citymark Analys och kan endast göras som enstaka upplagor (one-off/bespoke). Priser varierar med analysens inriktning och omfattning. Därav finns ingen fast prislista, varje studie offereras var för sig.

Beställare

Våra benchmarkstudier kan beställas av alla som är intresserade av att veta mer om sin egen prestanda och möjligheter att förbättra densamma.

Marknadshyresbedömningar och Hyresutvecklingsutredningar är vanliga uppdragsområden. Dessa används under förhandlingar, uppdragsbeskrivningar till konsulter, för ärenden till hyresnämnden och som underlag till investeringskalkyler/beslut. Har du behov av något av detta? Hör av dig via formuläret nedtill så återkommer vi med besked omgående!

Vill du veta mer om CMA Benchmark?

Berätta här!

  Namn

  Företag

  E-mail

  Telefonnummer

  Övriga kommentarer

  Här loggar du in till de tjänster du abonnerar på hos CityMark Analys