ANALYS

CityMark Analys kartlägger och analyserar den kommersiella lokalmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vi producerar såväl detaljerade som övergripande beslutsunderlag för förvaltning och företagsledning.

Köp våra rapporter

Rapporter och statistik

PRESENTATIONER AV STATISTIK OCH MARKNADSBEDÖMNINGAR

Vi erbjuder såväl detaljerad som övergripande marknadskunskap i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Genom omfattande kartläggningar har vi all relevant data om kontorshyresmarknaden. Vi har ingående kunskap om specifika stadsdelar och vilka faktorer som påverkar utvecklingen där men också den generella överblicken för att bedöma marknadens utveckling och framtid.

Vi genomför varje år två fullständiga kartläggningar av kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Här identifierar vi alla kontorsfastigheter över 350 kvm och intervjuar samtliga fastighetsägare. Registrering görs av kontorsstock, vakanser, kommande utbud, tecknade hyresavtal, efterfrågan/take-up och om det finns planer på nya kontorsprojekt.

Våra kunder utgörs i huvudsak av företag inom bygg- och fastighetsbranschen samt bank- och försäkringsrelaterade bolag. Exempel på kunder är AREIM, AFA, AMF, Kungsleden, Hufvudstaden, Folksam, NCC, SEB, Skanska och Vasakronan.

Analys dokument
Analys dator

Du behöver oss

Vid tecknande av hyresavtal

Vi erbjuder senaste hyresstatistiken för just ditt område.

Vid köp eller försäljning

Vi har kunskap om marknaden på fastighetsnivå.

Vid ny eller ombyggnadsprojekt

Aktuell och historisk projektinformation. Senaste konkurrenssituationen på din marknad.

För att få koll på marknaden

Vi följer marknaden löpande på detaljnivå för bästa marknadskoll.
Vi ger även prognoser framåt gällande hyres- vakans och konjunturutveckling.

Produkter

Webb

Du kan teckna ett abonnemang för att ständigt vara uppkopplad på hur kontorshyresmarknaden ser ut och utvecklas. Följ utvecklingen för:
• Hyror
• Vakanser
• Efterfrågan
• Kontorsprojekt
… genom att ha tillgång till fastighetsinformationen.

Prognoser

Våra prognoser ger ett svar på en trolig utveckling av marknadens framtida förlopp vad gäller vakansgrader, hyror och nyproduktionens omfattning.

Rapporter

Vill du ha en ingående analys av en specifik marknad skriver vi en rapport. Den kommer att innehålla utbud idag, kommande utbud framöver, efterfrågan, hyresutveckling fördelat på olika kvalitets och lägesklassningar samt beskrivningar av nyproduktionen. I bilagor får du fastighetslistor, listor på hyresavslut och kommande nyproduktion.

Seminarier

En uppskattad del av rapporteringen är våra seminarier eller muntliga föredragningar där vi diskuterar marknadsutvecklingen i en dialog med beställaren.

SPECIFIKA RAPPORTER

Vi skräddarsyr rapporten utifrån era behov gällande marknad, segment, geografi.
Handel
Lager/Logistik
Samhällsfastigher
Kontorsfastigheter

Statistik

Om du behöver följa hyresutvecklingen i några specifika stadsdelar kan vi konstruera en matris där du kan följa den faktiska utvecklingen. Vi delar in matrisen i olika kvalitets- och lägesklasser och/eller andra faktorer du tycker är viktiga.

Vill du veta mer om den kommersiella kontorsmarknaden?

Kontakta oss!

  Namn

  Företag

  E-mail

  Telefonnummer

  Övriga kommentarer

  Här loggar du in till de tjänster du abonnerar på hos CityMark Analys

  Logga in

  Här loggar du in till de tjänster du abonnerar på hos CityMark Analys

  Logga in