CITYMARK ANALYS

Säkra beslut bygger på objektiv kunskap. Använd Citymark Analys när ni vill planera, uppnå strategiska affärsfördelar och fatta välgrundade investeringsbeslut – baserat på datadrivna insikter.

CMA Tjänsteportfölj Login CMA Online

CMA ONLINE - med senaste källdatat

När det är viktigt med informerade beslut

Rapporter för framgångsrika beslut

CMA Online är ett webbaserat verktyg för de som behöver komma åt och analysera utifrån historisk eller helt uppdaterad källdata. Denna plattform kan vara särskilt värdefull för organisationer och avdelningar som ofta behöver fatta informerade beslut, t ex transaktionsavdelningar och fastighetsanalytiker.

Vad du får vid beställning av CMA Online

 • Omfattande fastighetsdata: Vår databas innehåller en omfattande uppsättning fastighetsdata från de 4 orterna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala (snart även Västerås). Datapunkter som omfattas är t ex
  • fastighetsbeteckning, gatuadress, fastighetsägare, total kontorsyta, vakant kontorsyta och kommande utbud
  • vår egen klassning av fastigheterna i A, B och C
  • nytecknade hyresavslut inkl villkor som hyresnivåer, avtalstider, lokalstorlekar, datum för avtalets tecknande m.m.
  • kontorsprojektdata, från tidigt skede till färdigt hus
 • Kontinuerliga uppdateringar: genom våra periodiska undersökningar håller du dig mer uppdaterad än många andra med det senaste källdatat.
 • Omfattande datatäckning: CMA Online omfattar information från flera källor, inklusive marknadsundersökningar, intervjuer och partnerskap med ledande fastighetsbolag.
 • Export av anpassningsbara rapporter: Anpassa din rapport baserat på specifika kriterier såsom geografi, fastighetstyp eller tidsperiod.
 • Integrationsmöjligheter: API:er som gör att du kan integrera data direkt i andra system eller applikationer.
 • Utbildning av användare
 • Användarvänligt gränssnitt: En enkel och intuitiv plattform som gör det möjligt även för icke-tekniska användare att navigera och hämta data.

Tillvalsmöjligheter

 • Databasen kan avgränsas och byggas på allt eftersom användarens behov vad gäller både geografi och fastighetsdatatyper. Möjligheterna beror på vilken nivå man börjat med.
 • Antal licenser/användare.
 • Historiskt dataarkiv: Ta en djupdykning i historiska trender och mönster med vårt arkiv som sträcker sig över flera decennier.

Beställning

Beställning görs av Citymark Analys och kan endast göras som abonnemang. Priser varierar med områdesavgränsningar etc. Därav finns ingen fast prislista, varje abonnemang offereras var för sig.

Våra krav på beställare av marknadsstudier

CMA Online kan endast säljas till fastighetsägare och får endast brukas av licensierade användare. Data får ej spridas.

Exempel på gränssnitt i CMA Online. Fråga gärna om demo av systemet! Det går bra att göra via formuläret nedtill.

Vill du veta mer om CMA Online?

Berätta här!

  Namn

  Företag

  E-mail

  Telefonnummer

  Övriga kommentarer

  Här loggar du in till de tjänster du abonnerar på hos CityMark Analys