ANALYS

Säkra beslut bygger på objektiv kunskap. Använd Citymark Analys när ni vill planera, uppnå strategiska affärsfördelar och fatta välgrundade investeringsbeslut – baserat på datadrivna insikter.

CMA Tjänsteportfölj

CMA Rådgivning - vi tillför energi i era processer

Förmåga att analysera, utveckla och implementera strategier

CMA Rådgivning

Navigera marknads- och omvärldsanlysarbetet med ett bollplank vid din sida. Vi förstår de unika utmaningar och möjligheter som fastighetsägarens interna funktioner och staber står inför och vi erbjuder stöd i flera marknadsanalytiska avseenden. I grunden handlar det om att nyttja vår förståelse för var marknaden befinner sig och mest sannolikt tar vägen.

Vad vi erbjuder

Djupgående diskussioner: Få en djupare insikt i aktuella trender, utmaningar och möjligheter inom fastighetsmarknaden genom meningsfulla diskussioner i 1:1-möten, grupp/team-event eller större sammanhang.

Strategisk rådgivning: Dra nytta av vår expertis för att utforma och finjustera er strategi utifrån rådande marknadsförhållanden. Kan t ex avse att välja analysform inför en specifik frågeställning.

Bollplank: Använd oss som ett bollplank för att testa nya idéer, få feedback och utforska nya perspektiv. Vi har även ordnade former för sådant.

Tillgång till nätverk: Dra nytta av vårt omfattande nätverk av experter, partners och branschkollegor. Detta sker emellanåt i våra semi-öppna event, men kan också arrangeras för diskussioner i mer slutna rum.

Standardtjänster

 • Speaking partner – bollplank
 • Framställande av rutiner för marknadsbevakare, marknadsstrateg, omvärldsbevakare, analytiker m fl., för säkerställa att alla viktiga aspekter i marknadsarbetet beaktas
 • Analysanvisningar för genomförande av mer skräddarsydda marknadsanalyser
 • Tolkning/sammanfattningar av olika analysrapporter, statistik och liknande
 • Framställande beslutsunderlag

För vem och när

För alla funktioner som driver processer kopplade till marknadsarbetet, det kan t ex vara verksamhetens styrelse, vd, cfo, affärsutvecklare, uthyrare, marknads-/omvärldsanalytiker osv., kort och gott alla funktioner som är relevanta när det gäller att arbeta med organisationens mest relevanta marknadsperspektiv.

Behov av det slaget är t ex vanliga i samband med verksamhetsplanering/budgetprocess, eller när affärsfördelar/styrkor ska tydliggöras och/eller som del i verksamhetens övergripande strategiprocesser.

Varför välja oss som ert bollplank?

Dedikerad expertis: Våra samtalspartners är välbevandrade inom fastighetsmarknaden och förstår de nyanser och utmaningar som branschen innebär.

Konfidentiellt samarbete: Vi värdesätter ert förtroende och garanterar en konfidentiell dialog.

Flexibelt format: Oavsett om ni behöver en engångskonsultation eller regelbundna check-ins, kan vi anpassa oss efter era behov.

Maximera ert beslutsfattande med stöd från en expert inom marknadsanalys. Kontakta oss idag för att lära känna er framtida rådgivare!

Vill du veta mer om CMA Rådgivning?

Berätta här!

  Namn

  Företag

  E-mail

  Telefonnummer

  Övriga kommentarer

  Här loggar du in till de tjänster du abonnerar på hos CityMark Analys