ANALYS

Säkra beslut bygger på objektiv kunskap. Använd Citymark Analys när ni vill planera, uppnå strategiska affärsfördelar och fatta välgrundade investeringsbeslut – baserat på datadrivna insikter.

CMA Tjänsteportfölj

CMA Statistik - erfarenhet möter precision

Aktuell och högkvalitativ statistik för alla som vill ligga steget före

Det här får ni vid beställning av en CMA Statistik

Vi har förpackat ett antal olika statistikprodukter för att erbjuda en djupgående förståelse av fastighetsvärldens dynamik. Härigenom framgår såväl breda marknadstrender till detaljerade nyckeltal. Idag levererar vi CMA Statistik till myndigheter, fastighetskonsulter, återförsäljare av data, fastighetsägare, fastighetsförvaltare och fondförvaltare. Genom att prenumerera på CMA Statistik har ni tillgång till aktuell och högkvalitativ statistik, om ni så vill helt enligt ert eget behov, vilket sätter er steget före inom fastighetsbranschen. Många har redan upptäckt det. Gör det ni också. Låt oss vara er partner i framtidens affärsmöjligheter.

Det här ni vid beställning av CMA statistik

 • Kvalitetssäkrad förstahandsinformation.
 • Standardrapporter med strukturerad data, utifrån specifika kriterier såsom geografi, fastighetstyp och/eller tidsperioder.

Exempel på standardiserade statistikprodukter
Våra vanligaste beställningar avser vakanser, hyror, utbud, takeup och projektutveckling

Tillvalsmöjligheter

 • Djupanalys: Förutom grundläggande statistik, en djupgående analys som ger insikter om trender, anomalier eller mönster i datan.
 • Historisk Data: Tillgång till tidigare insamlad statistik för att jämföra och analysera över tid.
 • Segmentering: Möjlighet att segmentera statistiken baserat på specifika kriterier som region, demografi eller produktkategori.
 • Uppdateringsfrekvens: Möjlighet att få uppdaterad statistik på kvartalsbasis.
 • Anpassade Rapporter: Rapporter som skräddarsys efter kundens specifika behov och format.
 • API-integration: Möjlighet att integrera statistiken direkt i kundens egna system eller applikationer.
 • Utbildning, Workshop eller Speakingpartner: Sessioner för att hjälpa er att förstå och tolka statistiken effektivt.
 • Branschspecifik statistik: Specifik datainsamling och analys baserat på en viss nisch.
 • Prognoser och Framtidsutsikter: Baserat på den insamlade statistiken, en analys om framtida trender eller förutsägelser.

Beställning

Beställning görs från Citymark Analys och kan göras som abonnemang eller enstaka upplagor (one-off). Priser varierar med område, geografi och en mängd andra faktorer. Därav finns ingen fast prislista, varje uttag offereras var för sig.

Krav på beställare

Vår statistik säljs till alla intresserade med reservationer för vissa källdata som ej får delas.

Det här är ett exempel på vår statistik. Vanligaste beställningar avser vakanser, hyror, utbud, take-up och projektutveckling. Men vi får även frågor om t ex flyttrörelser, byggbranschutveckling osv. Har du statstikbehov? Beskriv det i formuläret så återkommer vi med vad vi kan göra på just det området!

Vill du veta mer om CMA Statistik?

Berätta här!

  Namn

  Företag

  E-mail

  Telefonnummer

  Övriga kommentarer

  Här loggar du in till de tjänster du abonnerar på hos CityMark Analys