ANALYS

Säkra beslut bygger på objektiv kunskap. Använd Citymark Analys när ni vill planera, uppnå strategiska affärsfördelar och fatta välgrundade investeringsbeslut – baserat på datadrivna insikter.

CMA Tjänsteportfölj

CMA Nyheter

Artiklar och spaningar kring sådant vi springer på i våra projekt

Analysnytt: Förändringens vindar på kontorsmarknaden – Prognosen för Stockholms kontorshyresmarknad är här!

År 2024 kommer att markera en kritisk tidpunkt för kontorsmarknaden, präglad av extrema omvärldshändelser, förändrade arbetsmönster och många nya fastighetstrender. I vår senaste prognosrapport för Stockholm avslöjas data och analyser som lyfter fram de dynamiska krafterna bakom denna marknadsutveckling och här nedan ger vi en smygtitt på några av rapportens viktigaste insikter.  En tillbakablick visar hur pandemin accelererade övergången till flexibla arbetsplatser, vilk

Marknadsnytt: Indexhyrorna drar ifrån på kontorsmarknaden, blir 2024 hyresgästernas år?

Den svenska fastighetsmarknaden har under de senaste åren genomgått markanta förändringar, drivna av en ovanligt hög inflation. Denna utveckling har haft en betydande inverkan på hyresavtal inom sektorn, särskilt i fråga om indexreglerade avtal. I denna artikel utforskas konsekvenserna av dessa förändringar för fastighetsägare, hyresvärdar och hyresgäster, samt ges insikter i hur denna nya miljö kan navigeras. Indexreglerade hyresavtal och dess påverkan Under åren 2021 till

Analysnytt: Nya insikter i Citymark Analys senaste kartläggning av kontorshyresmarknaden i Sveriges storstäder

Citymark Analys har äntligen nöjet att få berätta att höstens upplagor av våra omfattande marknadskartläggningar är klara. Genom dessa kartläggningar erbjuder vi detaljerade och helt exklusiva inblickar i de senaste trenderna och insikterna från kontorshyresmarknaderna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala (med en kommande expansion till Västerås). Det har varit en spännande resa under hösten när vi stad efter stad kartlagt marknadsläget i Sveriges fyra största städer. Med

Augusti-prognosen 2023: Pandemiparadox – ökad kontorssysselsättning möter stigande vakansgrader i Stockholm och Göteborg

I takt med att världen sakta återhämtar sig från de omvälvande pandemiåren 2020-2022, har landskapet för kontorshyresmarknaden i Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg, genomgått betydande förändringar. Här kastar vi lite ljus över den paradoxala situationen där ökad kontorssysselsättning förunderligt nog sammanfaller med stigande vakansgrader. HistorikUnder pandemiåren 2020-22 gynnades Stockholms och Göteborgs kontorshyresmarknad av en stark utveckling av kont

Vill du veta något mer om CMA ?

Berätta här!

  Namn

  Företag

  E-mail

  Telefonnummer

  Övriga kommentarer

  Här loggar du in till de tjänster du abonnerar på hos CityMark Analys