ANALYS

Säkra beslut bygger på objektiv kunskap. Använd Citymark Analys när ni vill planera, uppnå strategiska affärsfördelar och fatta välgrundade investeringsbeslut – baserat på datadrivna insikter.

CMA Tjänsteportfölj

CMA Marknadsstudier - för framgångsrika beslut

Förståelse och insikter om komplexa marknadsförhållanden

Det här får ni vid beställning av en CMA Marknadsstudie

 • Djupgående analys av en väl avgränsad marknad. Analysen baseras på aktuell och tillförlitlig källdata hämtad ur vår egen databas och/eller från externa källor som kontaktas under studiens genomförande. Ursprunget varierar med studiens inriktning och omfattning.
 • Bra förståelse för aktuella marknadsförhållanden, ofta även trender, möjligheter och utmaningar.
 • Detta ger i sin tur värdefulla insikter som t ex kan stödja verksamheten under årsplanering, utveckling av affärsstrategi och ge ibland ge konkurrensfördelar.

Standardrapporter

 • Geografisk kontorsmarknadsanalys för Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund, Uppsala och Västerås (insamling görs löpande under året, standardrapporter sammanställs 2ggr/år)
 • Prognos Kontorshyresmarknad för Stockholm och Göteborg (sammanställs 2 ggr/år (jan/aug)

Exempel på andra studieinriktningar (kombinationer möjliga)

 • Geografiskt perspektiv
 • Branschperspektiv
 • Fastighetstyp som utgångspunkt
 • Prognostiseringssyfte
 • m.m.

Tillvalsmöjligheter

 • Anpassningar: standardstudier kan omdisponeras enligt eventuella önskemål (bespoke)
 • Kompletteringar: studierna kan kompletteras med annan information än vad som ingår i originalformatet, t ex med underliggande data, se även CMA Statistikrapporter
 • Leveransformat: studierna kan levereras i alternativa format (ordinarie är pdf)
 • Presentationsformer: studierna kan presenteras under seminarier, workshops och under speaking partner sessioner

Beställning

Beställningar kan göras som abonnemang eller enstaka rapporter (one-off). Priser varierar med geografi och flera andra faktorer, även graden av tillval. Därav finns ingen fast prislista, varje studie offereras var för sig.

Våra krav på beställare av marknadsstudier

Våra standardiserade kontorsmarknadsstudier, som innehåller källdata från kontorsmarknaderna, säljs endast till fastighetsägare eller aktörer med verifierat förvaltningsuppdrag för fastighetsägare.

Rapporter med aggregerad kontorsmarknadsdata, statistik och/eller annan data kan däremot beställas av vilken organisation som helst.

Exempel på huvudområdesrapport för våra marknadskartläggningar. Finns även rapporter för mindre områden inom huvudområdet. Frågor om dessa kan ställas nedtill i formuläret!
Exempel på marknadsundersökningsrapport. Förfrågningar om marknadsundersökningar går bra att göra nedtill i formuläret.

Vill du veta mer om CMA Marknadsstudier?

Berätta här!

  Namn

  Företag

  E-mail

  Telefonnummer

  Övriga kommentarer

  Här loggar du in till de tjänster du abonnerar på hos CityMark Analys