Marknadsnytt: Indexhyrorna drar ifrån på kontorsmarknaden, blir 2024 hyresgästernas år?

Den svenska fastighetsmarknaden har under de senaste åren genomgått markanta förändringar, drivna av en ovanligt hög inflation. Denna utveckling har haft en betydande inverkan på hyresavtal inom sektorn, särskilt i fråga om indexreglerade avtal. I denna artikel utforskas konsekvenserna av dessa förändringar för fastighetsägare, hyresvärdar och hyresgäster, samt ges insikter i hur denna nya miljö kan navigeras. Indexreglerade hyresavtal och dess påverkan Under åren 2021 till 2024 har indexerade hyresnivåer stigit med 21 procent, en effekt…