Analysnytt: Förändringens vindar på kontorsmarknaden – Prognosen för Stockholms kontorshyresmarknad är här!

År 2024 kommer att markera en kritisk tidpunkt för kontorsmarknaden, präglad av extrema omvärldshändelser, förändrade arbetsmönster och många nya fastighetstrender. I vår senaste prognosrapport för Stockholm avslöjas data och analyser som lyfter fram de dynamiska krafterna bakom denna marknadsutveckling och här nedan ger vi en smygtitt på några av rapportens viktigaste insikter.  En tillbakablick visar hur pandemin accelererade övergången till flexibla arbetsplatser, vilket fundamentalt förändrade efterfrågan på kontorsytor. Rapporten pekar ut flera kritiska vändpunkter i ekonomin som har…

Augusti-prognosen 2023: Pandemiparadox – ökad kontorssysselsättning möter stigande vakansgrader i Stockholm och Göteborg

I takt med att världen sakta återhämtar sig från de omvälvande pandemiåren 2020-2022, har landskapet för kontorshyresmarknaden i Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg, genomgått betydande förändringar. Här kastar vi lite ljus över den paradoxala situationen där ökad kontorssysselsättning förunderligt nog sammanfaller med stigande vakansgrader. HistorikUnder pandemiåren 2020-22 gynnades Stockholms och Göteborgs kontorshyresmarknad av en stark utveckling av kontorssysselsättningen. Samtidigt var företagen försiktiga med att expandera och drog ned på kontorsytan per sysselsatt. Sammantaget…