Analysnytt: Förändringens vindar på kontorsmarknaden – Prognosen för Stockholms kontorshyresmarknad är här!

År 2024 kommer att markera en kritisk tidpunkt för kontorsmarknaden, präglad av extrema omvärldshändelser, förändrade arbetsmönster och många nya fastighetstrender. I vår senaste prognosrapport för Stockholm avslöjas data och analyser som lyfter fram de dynamiska krafterna bakom denna marknadsutveckling och här nedan ger vi en smygtitt på några av rapportens viktigaste insikter.  En tillbakablick visar hur pandemin accelererade övergången till flexibla arbetsplatser, vilket fundamentalt förändrade efterfrågan på kontorsytor. Rapporten pekar ut flera kritiska vändpunkter i ekonomin som har…

Analysnytt: Nya insikter i Citymark Analys senaste kartläggning av kontorshyresmarknaden i Sveriges storstäder

Citymark Analys har äntligen nöjet att få berätta att höstens upplagor av våra omfattande marknadskartläggningar är klara. Genom dessa kartläggningar erbjuder vi detaljerade och helt exklusiva inblickar i de senaste trenderna och insikterna från kontorshyresmarknaderna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala (med en kommande expansion till Västerås). Det har varit en spännande resa under hösten när vi stad efter stad kartlagt marknadsläget i Sveriges fyra största städer. Med fingret på pulsen har vi upptäckt nya…