ANALYS

Säkra beslut bygger på objektiv kunskap. Använd Citymark Analys när ni vill planera, uppnå strategiska affärsfördelar och fatta välgrundade investeringsbeslut – baserat på datadrivna insikter.

CMA Marknadsstudier CMA Statistik CMA Online
CMA Benchmark CMA Rådgivning CMA Nyheter

ANALYS

Säkra beslut bygger på objektiv kunskap. Använd Citymark Analys när ni vill planera, uppnå strategiska affärsfördelar och fatta välgrundade investeringsbeslut – baserat på datadrivna insikter.

CMA Marknadsstudier CMA Statistik CMA Online
CMA Benchmark CMA Rådgivning

Din datainriktade marknadsrådgivare

I FASTIGHETSVÄRLDEN

Förbättrad insikt för bättre beslut
Vi på Citymark Analys är dedikerade till att förse våra kunder med unika insikter, baserade på vår egen marknadsdata. Vårt främsta fokus ligger inom fastighetsmarknaden med speciell inriktning på kontorslokaler. Här erbjuder vi en ett antal tjänster som till exempel används när företag vill pricka rätt i sin budget- och verksamhetsplanering, söker energi och affärsidéer kopplat till objekt som ska affärsutvecklas eller föras upp på transaktionslistan samt när marknadsstrategier eller investeringsunderlag behöver underbyggas väl inför viktiga beslut.

Vårt breda spektrum av expertis, omfattande nätverk och samhörighet med Byggfakta-koncernen möjliggör även för oss att erbjuda marknadsanalys-tjänster inom andra dataområden, såsom byggprojekt och tillgänglig offentlig data. Dessa tjänster erbjuder vi även verksamheter som står helt utanför fastighets- och branschsektorn. Det kan t ex gälla branschföreningar, intresseorganisationer eller egentligen vilka verksamheter som helst som vill nyttja våra metodkompetens för att belysa och analysera ett visst dataområde.

Vi brinner för att säkerställa att du som kund alltid är rustad med de bästa möjliga förutsättningarna för att fatta välinformerade beslut som optimerar din verksamhet.

Baserad på fakta – källdata
I en bransch där marknadsdynamiken ständigt förändras, är det avgörande att ha tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt. Låt inte antaganden styra din verksamhet; använd datadrivna insikter för att planera rätt och fatta säkra beslut.

Våra planerings- och beslutsunderlag grundas på:

 • Unika fastighets- och projektdatabaser som hela tiden fylls på med den senaste marknadsinformationen
 • 90 procents täckningsgrad i våra primära marknadsundersökningsområden
 • Tidsserier sedan 1990-talet

Vilka vänder sig till oss?

I vid mening innebär marknadsanalysarbetet att samla, bearbeta och tolka data och information om marknaden för att få en djupare förståelse av kunder, konkurrenter och branschtrender. Detta berör många roller i ett företag och därför är det inte ovanligt att vi får samma typer av frågor från helt olika funktioner i ett företag eller en organisation. Det rör sig om bolagsstyrelser, vd, cfo, förvaltningschefer/asset management, affärsutvecklare/chefer, projektutvecklare/chefer, transaktionsanalytiker/chefer, fastighetsanalytiker, uthyrningschefer, marknads/kommunikationschefer, omvärldsanalytiker, uthyrare, fastighetschefer, marknadsområdeschefer etc.

De företag som vänder sig till oss med uppdrag och samverkansidéer utgörs i huvudsak av aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen samt bank- och försäkringsrelaterade bolag. Exempel på kunder och samarbetspartners är AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Castellum, Folksam, Hufvudstaden, NCC, SEB och Vasakronan samt CBRE, Colliers, JLL och MSCI.

Vi gör även uppdrag till företagarorganisationer/föreningar, branschföreningar, bostadsrättsföreningar, kommuner och myndigheter.

Låt oss även vara din partner i fastighetsvärlden. Kontakta oss idag och ta del av de insikter som kan stärka er i er planering, uppnå strategiska affärsfördelar eller göra mer informerade beslut.

Hög datakvalitet

Ni ska uppleva bästa möjliga kvalitet eftersom det ger stadga i underlag och diskussioner. Vår data hämtas direkt från fastighetsägarna. Den är därför alltid aktuell, pålitlig och representerar verkligheten korrekt.

Säker hantering av kunduppgifter

Ni ska lita på oss och att våra tjänster utförs på ett säkert och tillförlitligt sätt. Er information tillgängliggörs endast för de som vi har överenskommit ska ha behörighet att använda den.

Initiativtagande

Ni ska känna oss som mycket engagerade i att planera och agera för er framtid, dessutom att vi ofta är självgående och initiativtagande i våra uppdrag.

Engagemang

Ni ska tycka att vi har en stark vilja och förmåga att hjälpa och assistera er, att vi är uppmärksamma på era behov och gör vårt bästa för att tillgodose dessa.

Vill du veta mer om oss och våra tjänster?

Berätta här!

  Namn

  Företag

  E-mail

  Telefonnummer

  Övriga kommentarer

  Här loggar du in till de tjänster du abonnerar på hos CityMark Analys

  Logga in