Analysnytt: Förändringens vindar på kontorsmarknaden – Prognosen för Stockholms kontorshyresmarknad är här!

År 2024 kommer att markera en kritisk tidpunkt för kontorsmarknaden, präglad av extrema omvärldshändelser, förändrade arbetsmönster och många nya fastighetstrender. I vår senaste prognosrapport för Stockholm avslöjas data och analyser som lyfter fram de dynamiska krafterna bakom denna marknadsutveckling och här nedan ger vi en smygtitt på några av rapportens viktigaste insikter.  En tillbakablick visar hur pandemin accelererade övergången till flexibla arbetsplatser, vilket fundamentalt förändrade efterfrågan på kontorsytor. Rapporten pekar ut flera kritiska vändpunkter i ekonomin som har…